viernes, 5 de junio de 2015

ARTICULO: POLÉMICA RESPECTO A LAS VACUNAS

SI ARA TOCA PARLAR DE VACUNES, PARLEM-NE: CONTRA LA POR, DECISIONS INFORMADES

- La diftèria és una malaltia infecciosa causada per un bacteri anomenat corinebacterium diphterae que acostuma a començar (i la majoria de cops, a acabar) a la gola. Aquest bacteri pot segregar una toxina que passa des de la gola a la sang causant les formes greus de la malaltia.

- La vacuna contra la diftèria esta pensada per generar anticossos contra aquesta toxina, però no te cap component que incideixi sobre el bacteri en si, per tant no impedeix la seva replicació ni propagació, sinó que simplement fa innòcua la seva infecció, quedant només localitzada a la gola.

- Per tant, quan s'està donant a entendre que si més del 90 % de la població està vacunada això disminueix la incidència col·lectiva serà vàlida per altres infeccions, però no per la diftèria, perquè la vacuna no incideix sobre el bacteri sinó sobre el seu producte, que és la toxina diftèrica i que és la que provoca la malaltia en el seu estat greu, ja que en estat lleu provoca una faringitis o unes angines indiferenciables de les d'altres agents causals si no se'n fa una anàlisi específica.

- Actualment ja no s'administren les vacunes aïllades sinó en un complexa vacunal que porta el toxoide difteric, toxoide tetànic, fracció haemofilus influenza, 2 fraccions contra bordetella pertussis (tosferina), toxoide bordetella pertussis, poliovirusvirus I, II, i III, a vegades a més porten afegit el virus de la Hepatitis B. Són de la marca Infanrix que s'està convertint d'aplicació pràcticament universal.

- A França hi ha un moviment per intentar retornar a la antiga DTP (diftèria tetanos i polio) i s'està demanat de que aquestes vacunes tornin a estar a disposició, donat que ara només s'hi troba l'INFANRIX, que té DTP i tres més. http://petition.ipsn.eu/penurie-vaccin-dt-polio/

- Les raons que els francesos donen per estar en contra de la vacuna INFANRIX hexavalent són les següents:
  • Contenen alumini i formaldehid, dues substàncies perilloses per als éssers humans, especialment els nadons, poden causar malalties greus incloent la miofascitis macrofàgica. A més l'alumini és un conegut metall neurotòxic, que nombrosos estudis relacionen amb l'Alzeimer entre d'altres. S'ha identificat una malaltia autoimmune, La Sindrome Inflamatoria per adjuvants (ASIA en àngles) de clara connexió post-vacunal. Cal sumar la quantitat injectable de nano particules d'alumini que ha rebut un infant als 18 mesos quan s'ha completat la primera tanda de vacunacions. Per Més informació: http://es.myofasciitis.com/Contenu/Divers/SintesisEstadoConocimientoCientifico.pdf 
  • La vacuna contra la Hepatitis B s'ha vist relacionada amb casos d'esclerosis en plaques.
  • L'INFANRIX és set vegades més cara que les altres vacunes (700.000 naixements anuals a França)
- Les vacunes presenten contínuament com a innòcues i segures, però les reaccions greus, molt greus i mortals existeixen en la vacunació, encara que es titllen de "molt rares", això vol dir que són en un cas entre 10000 i 1 milió, "estadísticament insignificants" (diuen), però quan afecten al teu fill, tenen tot el significat del món i per tu son el 100%!. www.afectadosxvacunas.org

- Especial menció mereixen les nenes afectades per la vacuna del papiloma, algunes en cadires de rodes, d'altres mortes: Asociación de afectadas por la vacuna del papiloma: http://inicio.aavp.es/

TOTES AQUESTES REACCIONS GREUS NO SURTEN EN PRIMERA PLANA NI SON OBJECTE D'UN DEBAT SOCIAL PERQUÈ EL GRAN PÚBLIC NI SE'N ENTERA.

EN CANVIS ES CRIMINALITZA I RIDICULITZA A LES PERSONES QUE PRENEN DECISIONS LLIURES DE NO VACUNAR DAVANT LA INCERTESA QUE GENERA UNA MANCA D'INFORMACIÓ REAL SOBRE ELS EFECTES ADVERSOS DE LES VACUNES. I ES FA, UN COP MÉS, LA CAMPANYA DE LA POR, LA DESINFORMACIÓ I LA DESVALORITZACIÓ

Drs. Mª Angels Ordás - Albert Espín

www.http://homeopatasenterrassa.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario